Bli medlem

Driver du næring i Finnmark basert på skog og tre? Meld deg inn i Finnmark treforum.

Alle som jobber innenfor skogbruk, sagbruk, vedproduksjon, restaurering eller andre fagområder som nyttigjør seg skog- og treressurser, kan bli medlem.

Som medlem i Finnmark treforum får du muligheten til å treffe andre i bransjen til faglige diskusjoner, kurs og sosialt samvær. Fokuset vårt ligger på å legge til rette for økt samarbeid og økt kompetanse i næringa, for å få til økt verdiskaping fra skogbruket. I 2023 er det 34 betalende medlemmer, men vi håper enda flere registrerer seg som medlem. Jo flere vi er, jo sterkere påvirkning får vi i viktige spørsmål for næringa. 

Meld deg inn ved å innbetale kr 200 til vår konto: 9235.38.86446. Merk innbetalingen med navn/bedrift. Du kan også bruke Vipps #799320.