Bli medlem

Driver du næring i Finnmark basert på skog og tre? Meld deg inn i Finnmark treforum.

Alle som jobber innenfor skogbruk, sagbruk, vedproduksjon, restaurering eller andre fagområder som nyttigjør seg skog- og treressurser, kan bli medlem.

Som medlem i Finnmark treforum får du muligheten til å treffe andre i bransjen til faglige diskusjoner, kurs og sosialt samvær. Fokuset vårt ligger på å legge til rette for økt samarbeid og økt kompetanse i næringa, for å få til økt verdiskaping fra skogbruket.

Meld deg inn ved å innbetale kr 200 til vår konto: 9235.38.86446. Merk innbetalingen med navn/bedrift.