Styret

Kontaktinformasjon til styret i Finnmark treforum:

Navn/verv E-post Tlf Kommune
Ketil Wikan, leder kjwikan@live.no 906 28 199 Pasvik
Stig Hjalmar Jacobsen kvaen@online.no 977 69 000 Kautokeino
Jann Heitmann post@eibysag.no 976 68 532 Alta
Kate Persen kap@fefo.no 915 13 277 Porsanger
Erling Fjelldal erling.fjelldal@nibio.no 97688114 Pasvik
Tor H. Sund, vararepresentant tosu@alta.kommune.no 930 11 134 Alta
Helge Molvig, sekretær helge.molvig@statsforvalteren.no 454 72 526 Vadsø
       
Fylkespolitisk og administrativ gruppe E-post Tlf  
Ivan Lingås iv-li@online.no 951 24 854  
Cathrine Berg Johannsen cathrine.johannessen@tffk.no 476 24 254