Styret

Kontaktinformasjon til styret i Finnmark treforum 2020-2022

Navn/verv E-post Tlf Kommune
Ketil Wikan, leder kjwikan@live.no 906 28 199 Pasvik
Stig Hjalmar Jacobsen kvaen@online.no 977 69 000 Kautokeino
Jann Heitmann eibysag@kraftlaget.no 976 68 532 Alta
Kate Persen kap@fefo.no 915 13 277 Porsanger
Kenneth Løvberg kesiloev@frisurf.no 907 06 767 Pasvik
Tor H. Sund, vararepresentant tosu@alta.kommune.no 930 11 134 Alta
Helge Molvig, sekretær fmfihmo@statsforvalteren.no 454 72 526 Vadsø
       
Fylkespolitisk og administrativ gruppe E-post Tlf  
Kjell-Sverre Myrvold  kjell.myrvoll@dyroy.kommune.no 410 20 861  
Kjetil Helstad kjetil.helstad@tromsfylke.no 909 11 637