Verdien av tre - sluttrapport fra prosjekt FoU-Innovasjon og trebruk

Prosjektet har vært et mobiliseringsprosjekt med mål om å spre kunnskap og øke interessen for bruk av lokale treressurs i kystfylkene. 

De er gjennomført en rekke aktiviteter i løpet av de tre prosjektårene. Det er laget en rapport med oversikt over aktiviteter og resultater av arbeidet.  Les sluttrapporten her. 

Publisert 20.12.2021