Høringsuttalelse om utenlandske treslag

Finnmark treforum har sendt inn høringsuttalelse til ny forskrift om utenlandske treslag i skogbruket.

Sibiredelgran på Finnmark skogselskap sin eiendom i Alta.

Finnmark treforum støtter forslagene om at det er nok med meldeplikt for utsetting av planter til juletre- og pyntegrøntproduksjon. Vi er også positive til fortsatt bruk av utenlandske treslag i de områdene der det er vanskelig å bruke norske treslag for å få opp skog. 

Samtidig må selve søknadsprosessen og de faglige vurderingene som søknadene gjennomgår forenkles og forbedres. I dag er det lite forutsigbarhet for de som søker om hva som avgjør utfallet av søknaden, og det tar svært lang tid å få en avgjørelse. 

Les hele uttalelsen her. 

Publisert 11.01.2022