Norsk bygdesagforening inviterer til konferanse og årsmøte

Det inviteres til konferansen "Landbruksbygg i tre" på Bårdhaug Herregård, Orkanger. 

Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer konferansen "Landbruksbygg i tre" på Bårdhaug Herregård, Orkanger. Vi ønsker alle interesserte velkomne til en spennende konferanse om et viktig tema. Målgruppa er skogeiere, sagbrukseiere, bønder, rådgivere, treindustribedrifter og byråkrater. Her finn du invitasjonen. 

Påmeldingsfrist: 18. mars til e-post: Inger-Marie Svingeset: admin@sag.no  Påmeldingsskjema https://forms.gle/ho9TvS4y9aDjjDXw5

Publisert 15.03.2022