Konglesanking i Finnmark

I år er det frøår på furu i Finnmark. Skogfrøverket har derfor gitt klarsignal til at det kan sankes kongler fra utvalgte bestand i Pasvik. Nå søkes det etter kongleplukkere. 

Furukongle Foto: Helge Molvig / SFTF.

Når vi hogger skog, skal det også plantes ny skog etter hogsten. For å produsere skogplanter må vi ha frø av god kvalitet som passer klima og voksested der plantene skal vokse. 

I år er det mye kongler på furua i Finnmark. Skogfrøverket har testet mengde og spireevnene til frøet og konkludert med at den er meget god. Det vil derfor settes i gang sanking av furukongler i Pasvik fra midten av februar. Det betales kr 85,- per kg for rene, uåpnede kongler fra utvalgte områder. Det er Pasvik biovarme ved Kenneth Løvberg som organiserer plukkinga.

Dersom du er interessert i å bidra med konglesanking, ta kontakt med Kenneth Løvberg på tlf. 907 06 767. 

 

 

Publisert 06.02.2023