Årsmelding for finnmarksskogbruket 2022

Årsmeldinga gir en oversikt over aktiviteten i skogbruket i Finnmark i 2022.

I årsmeldinga kan du blant annet lese om skog i nord - konferansen i Alta, hvor mye som er hogd i året som gikk og om et nytt forskningsprosjekt om grana i Nord-Norge.

Meldinga er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark, skogbrukssjefen i Finnmark, Finnmark skogeselskap og Finnmark treforum.

Publisert 28.06.2023