Skogdag og årsmøte i Pasvik 18. august

Det blir skogdag i Pasvik fredag 18. august kl 18. 
Dagen arrangeres i samarbeid med Finnmark skogselskap. Rett etter skogdagen holdes det årsmøte i Finnmark treforum på Svanhovd milljøsenter kl 20.

Skogdagen starter kl 18. og det er oppmøte på parkeringa ved Svanvik kapell. Tema for dagen er sikkerhet i vedskogen og generell informasjon om skog og skogbruk. 

Etter skogdagen holdes det årsmøtet i Finnmark treforum på Svanhovd miljøsenter kl 20. Vanlige årsmøtesaker. 

Publisert 15.08.2023