Studietur for sagbruksinteresserte i Troms og Finnmark

12.-14. november arrangerer Finnmark treforum i samarbeid med Skognæringa Troms, studietur til Trøndelag. 

Både Troms og Finnmark ønsker å øke aktiviteten innen sagbruksvirksomhet. Derfor går Finnmark treforum og Skognæringa i Troms sammen om å arrangere en felles studietur. Dersom du driver med sagbruk i dag, eller er i oppstartsfasen og ønsker å lære mer, kan du bli med på tur. 

Vi har fått Rune Hedegart i Kystskogbruket til å hjelpe oss med programmet. Endringer vil komme, men ytre rammer er at vi reiser til Trondheim på søndag den 12. november der vi overnatter. 13. november begynner programmet og det blir retur fra Værnes på ettermiddagen den 14. november. 

De fleste kostnadene dekkes av skognæringsforumene, men hver deltaker betaler en egenandel på kr 1500,-. Ved stor interesse forbeholder vi oss retten til å styre hvem som får delta. Et kriterie for å prioritere er ønske og intensjon om å starte opp produksjon innenfor sagbruk og trebearbeiding. 

Påmeldingsfrist torsdag 12. oktober kl 12.

Etter fristen så vil vi bestille reise for deltakerene til og fra Trondheim. Dette dekkes av oss, men det vil bli en egenandel på kr 1500 per deltaker. 

Meld dere på i lenken her:

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/kurs-og-konferanser/2023/11/bli-med-pa-studietur-til-trondelag/

 

 

  
 

 

Publisert 13.09.2023