Høringsinnspill til FeFo sin Strategisk plan

Finnmark treforum har levert høringsinnspill til Finnmarkseiendommen sin Strategiske plan for 2024. 

På styremøtet 13.2 ble vårt innspill til Strategisk plan behandlet. Les det her. 

Høringsutkastet til Fefo, kan du lese her. 

Publisert 14.02.2024