Dokumentert opplæring motorsag

Det blir holdt to kurs i hogst med motorsag i Sør-Varanger dagene 22.-25. august. Kursene gir deg dokumentert opplæring i bruk av motorsag og tilfredsstiller sikkerhetskravene til Arbeidstilsynet.

Bedriftskurs holdes 22.-23. august. Kurset er forbeholdt bedrifter som trenger opplæring av sine ansatte. Det er per i dag 6 påmeldte til dette kurset. Kurspris er kr 3950,-. Dersom det blir flere enn 8 påmeldte på bedriftskurset flyttes deltakere over på landbrukskurset. 

Landbrukskurs holdes 24.-25. august. Dette kurset forbeholdes bønder, skogeiere og ungdom som trenger opplæring knytta til skogbruksvirksomhet/landbruk. Kurspris er kr 2450,- men det gis 40% støtte for ungdom og deltakere fra landbruket slik at den enkelte betaler kun 1470,-. 

Begge kursene starter på Nibio/Svanhovd kl 09.00. Alle deltakere må stille med egen motorsag, fil og verktøy til saga. Verneutstyr som kreves er bukse med verneinnlegg, vernestøvler og skogshjelm. Ta med mat og drikke for dagene. 

Instruktør er Ole Bendik Bendiksen fra Skogkurs. Påmelding til Helge Molvig, tlf 78 95 05 82, fmfihmo@statsforvalteren.no

Publisert 20.06.2022