Om Finnmark treforum

Vi er et skognæringsforum som arbeider for å øke verdiskapinga fra skogbruk og trebasert virksomhet i Finnmark. Vi er en møteplass for aktørene i næringa og skal fokusere på kompetanseheving, samarbeid og bedriftsutvikling.

Finnmark treforum er en del av Kystskogbruket - et næringssamarbeid mellom kystfylkene for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres. 

Trebedrifter i Finnmark

Her finner du en oversikt over bedrifter i Finnmark som produserer og selger skog- og treprodukter eller skogbrukstjenester.